Nhà vườn vào vụ lặt lá mai tết, cung ứng sớm cho thị trường phía Bắc

 

lặt lá mai đón tết 2022   Nhà vườn lặt lá mai sớm vào thời điểm này là để kịp thời phân phối trước cho thị trường phía Bắc Vì nơi đây có khí hậu lạnh và mai sẽ nở chậm hơn. Còn ở phía…