Cho cây vào chậu và phủ thêm lớp rơm tạo độ ẩm

Quá trình thay phân mới cho cây mai vàng sau Tết

Quá trình thay phân mới cho cây mai vàng sau Tết Sau khi cắt tỉa cây xong, chúng ta tiến hành thay phân bón, đất trong chậu để nạp chất dinh dưỡng mới cho cây sau thời gian dài ra hoa. Quá trình thay phân mới cho cây mai vàng sau tết là rất quan…