sắp xếp cây mai khoa học giúp cây có không gian để phát triển

Thăm quan Vườn Mai Sáu Hải sau Tết Đoan Ngọ

Thăm quan Vườn Mai Sáu Hải sau Tết Đoan Ngọ Đến thời điểm này, cơ bản việc chăm sóc và bảo dưỡng cây mai sau tết đã hoàn thành. Các cây bắt đầu quen với chậu và phân đất mới, dần phù hợp và phát triển xanh tốt trong thời điểm này. [caption id=”attachment_869″ align=”aligncenter”…