Nhà ba thế hệ làng mai Thủ Đức ‘làm điều bất ngờ’ để người Sài Gòn chơi Tết

Nhà ba thế hệ làng mai Thủ Đức ‘làm điều bất ngờ’ để người Sài Gòn chơi Tết Gia đình ba thế hệ theo nghiệp trồng mai vàng ở làng mai Thủ Đức năm nay ‘chơi lớn’, giảm giá 30 – 40% để người Sài Gòn nào cũng có cơ hội mua mai…